Meteorologinių pranešimų šifravimas

Meteorologinių pranešimų atmintinė orlaivio sėdynės kišenėje pravers tiek aviacijos naujokui, tiek „oro vilkui“.

Meteorologija yra viena plačiausių aviacijos disciplinų. Kalbant apie meteorologiją, kaip apie dėstomą dalyką, labai sunku apibrėžti turinio pradžią ir pabaigą. Norėtume pateikti informaciją ne tikslinei aviatorių publikai, t.y. pradedantiesiems ar jau patyrusiems, bet visai aviacinei bendruomenei. Straipsnių ciklu apie meteorologiją siekiame padaryti šią discipliną patrauklią ir aiškią aviatoriams. 

Atskaitos tašku pasirinkome temą apie meteorologinius pranešimus, kadangi ši informacija aktuali tiek naujokams, tiek ir „oro vilkams“. Pastarieji tikrai atras užkampių, į kuriuos nebuvo užklydę, arba jei ir buvo, tai primiršo kai kuriuos ypatumus vien tik dėl to, kad jų yra labai daug. Šiame straipsnyje pateikiame trumpą meteorologinių pranešimų aprašymą ir atmintinę (METAR ir SPECI, TAF), kurią galėsite išsisaugoti, atsispausdinti ir visada turėti tarp savo, skrydžiams reikalingų, reikmenų arba orlaivio sėdynės kišenėje.

Trumpai apie meteorologinius pranešimus 

Reguliarieji aviaciniai orų pranešimai aerodromuose vadinami METAR. METAR pranešimai gali būti su TREND (tendencijos) pranešimu arba be jo. Šie pranešimai, priklausomai nuo susitarimo, išleidžiami kas 1 val., kas 30 ar 15 minučių. Pranešimai – koduojami.* 

Specialieji (atrinktieji) orų pranešimai vadinami SPECI. SPECI kaip ir METAR gali būti su TREND (tendencijos) pranešimu arba be jo. Šie pranešimai išleidžiami, kai pasikeičia meteorologinės sąlygos, kurios pasiekia ar viršija nustatytus kriterijus.* 

Informacija apie ypatingus reiškinius maršrutuose vadinami SIGMET, AIRMET pranešimais. Tai informacija atviru santrumpų tekstu. Pranešime glaustai aprašomi faktiniai arba numatomų orų reiškiniai, galintys turėti poveikį skrydžių saugai. Pranešimas galioja 6 valandas, bet pageidautina sudaryti ne ilgiau kaip 4 valandoms. 

Aerodromo perspėjimai – tai glausta informacija atviru tekstu apie meteorologines sąlygas, kurios gali neigiamai paveikti ant žemės esančius orlaivius, aerodromo įrangą. 

Perspėjimai apie vėjo poslinkį – tai glausta informacija atviru arba koduotu* tekstu apie vėjo poslinkį. 

Aerodromo prognozės (TAF) – tai aviacinių orų pranešimai apie prognozuojamus orus aerodromuose. Šie pranešimai gali būti sudaryti 9, 12, 18 arba 24-ioms valandoms ir yra koduoti.* 

Zonos prognozės (GAMET) – tai prognozės daugiau skirtos bendros aviacijos pilotams. Jos sudaromos 6 valandoms. Pranešime informacija pateikiama santrumpų tekstu.

*Kriterijus ir kodus galima rasti Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos (ICAO) 3-ame priede ir Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) kodavimo dokumente (Kodų vadovas, I.I tomas, WMO Nr. 306).