Taikinyje – Šilutės aerodromas

Vasario 6 dieną Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brg. gen. Valdemaras Rupšys. Savivaldybės atstovai ir kariškiai aptarė susiklosčiusią situaciją Šilutės aerodrome. Reikalai krypsta į palankią aviatoriams pusę, bet galutinio susitarimo dar nėra.

Šių metų sausio 11 dieną asociacijai „Šilutės aeroklubas“ Lietuvos kariuomenė atsiuntė raštą, pasirašytą paties Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko, o jo tekstas sukėlė nerimo ir panikos bangą: „<...> informuojame, kad Lietuvos kariuomenei yra reikalinga ši infrastruktūra ir jos perduoti asociacijai „Šilutės aeroklubas“ negalime“.

Panaudos sutarties naudotis aerodromu aviatorių klubas neturi jau pusantrų metų. Pasiekęs neigiamas kariuomenės atsakymas į prašymą perduoti naudotis (panaudos sutarties pagrindu) nekilnojamuoju aerodromo turtu iššaukė neramias mintis. Aviatoriai pasijuto vejami lauk nežinia kur. Tačiau kariškiai sušvelnino verdiktą ir kartu su Šilutės rajono savivaldybe sėdo prie derybų stalo. 

Šių metų sausio 11 d. asociacijai „Šilutės aeroklubas“ Lietuvos kariuomenės atsiųstas raštas.

Po susitikimo antradienį pakalbinome Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį. 

Meras patikino: „Savivaldybė yra suinteresuota, kad veikla Šilutės aerodrome ne tik vyktų, bet būtų tęsiama ir taptų gyvesnė. Siūlome kariškiams keletą pastatų Šilutėje ir kitose rajono vietovėse, tinkamų jų poreikiams, kad jie galėtų įsikurti naujoje vietoje, o lakūnai galėtų pagal panaudos sutartį naudotis aerodromu. Kariškiai svarstys mūsų pasiūlytus variantus, jie neprieštarauja įsikurti kitoje vietoje, ne aerodrome. Kariškiams reikalingas apie 400 kv. m plotas. Šilutės aeroklubas yra svarbus objektas mūsų rajone, jis turi ilgą gražią istoriją ir jam reikia padėti gyvuoti. Ketiname prisidėti prie aviatorių lūkesčių pagerinti aerodromo infrastruktūrą, bet dabar reikia išspręsti pirmą – kariškių – klausimą“.

Šilutės aeroklubas skaičiuoja jau šešis dešimtmečius. Jo ištakose stovėjo žymus lakūnas ir konstruktorius Vladas Kensgailai. Nepriklausomybės laikotarpiu čia telkėsi aviacijai neabejingi žmonės, klube buvo ugdomi sklandytojai, aviamodeliuotojai, būrėsi ultralengvųjų orlaivių pilotai, aviakonstruktoriai, buvo vykdoma aktyvi sportinė veikla, šilutiškiai dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse sporto varžybose. Ne vienam šilutiškiui veikla aerodrome padėjo pasirinkti profesiją. Visi kartu aviatoriai – jau kelios jų kartos – puoselėja gražias aviacijos tradicijas, pildo Lietuvos aviacijos istorinį paveldą.

„Šiuo metu pagrindinė sąlyga aerodromo statusui atkurti – panaudos sutartis, nes, šiai pasibaigus, netekome ir aerodromo statuso,“ – Šilutės aeroklubo vadovas V. Marčiulionis.

Šilutės aeroklubo vadovas pilotas Valdemaras Marčiulionis džiaugiasi, kad Šilutės savivaldybė palaiko aviatorius ir kad LK vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas įsakė peržiūrėti nutarimo nepratęsti panaudos sutarties pagrįstumą.

„Mes turime apie 20 klubo narių, visi aktyviai skraido, dalyvauja klubo veikloje. Kasmet prižiūrime kilimo ir tūpimo taką, jų ženklinimą, pagal išgales remontuojame angarą, pjauname tako žolę, lyginame kurmrausius, voluojame. Dažėme ir remontavome angaro vartus, pradėjome keisti stogo dangą. Be to, atliekame visus kitus darbus, kurių reikalauja Civilinės aviacijos administracija, kad išlaikytume aerodromo statusą. Šiuo metu pagrindinė sąlyga aerodromo statusui atkurti – panaudos sutartis, nes, šiai pasibaigus, netekome ir aerodromo statuso,“ – apie viską iš eilės papasakojo V. Marčiulionis.

Šilutės aviacijos bendraminčiai patikėjo, kad bus rastas visoms pusėms tinkamas sprendimas.