Lietuvos aeroklubas išsirinko naują prezidentą

Gegužės 1 dieną, Lietuvos aeroklubui pažymint 91 metų gimtadienį, neeilinėje rinkiminėje konferencijoje prezidentu buvo išrinktas jonavietis Mindaugas Sinkevičius. Aviatoriai LAK prezidentą rinko iš trijų kandidatų, o daugiausiai balsų surinko politinę karjerą darantis, UAB „Jonavos vandenys“ direktorius.

Nesėkmingai LAK prezidentą buvo bandoma išrinkti kovo mėnesį iš dviejų kandidatų. Nesurinkę  balsų daugumos, abu kandidatai – Gintaras Šurkus ir Algimantas Raščius – iš tolimesnės rinkiminės kovos pasitraukė. Per mėnesį radosi net trys nauji kandidatai, pirmą kartą į šį postą pretendavo moteris – aviatoriams gerai žinoma buvusi akrobatinio skraidymo pilotė, šios sporto šakos tarptautinės kategorijos teisėja Violeta Gedminaitė. Šalia jos išsirikiavo du pretendentai į LAK prezidentus – verslininkas ir aviatorius kaunietis Rolandas Ragaišis ir žinomas jaunas politikas Mindaugas Sinkevičius, tolimas aviacijai.

Visi trys kandidatai konferencijoje išsamiai pristatė savo biografijas bei LAK vizijas, atsakė į užduotus klausimus, kurių buvo nedaug, vos vienas kitas. Buvo panašu, kad nariai yra jau apsisprendę. Po pasisakymų nebuvo skelbiama pertrauka, už prezidentą buvo nubalsuota greitai ir sklandžiai atviru balsavimu. V. Gedminaitė surinko 24 balsus, R. Ragaišis – vos 13, tad 55 iš 92 kandidatų balsai Mindaugui Sinkevičiui lėmė pergalę ir naujas visuomenines pareigas. Aviacijos bendruomenė išreiškė pasitikėjimą jaunu politiku, kuris patikino, jog LAK prezidento pareigoms jo politinės pažiūros niekada neturėtų būti kliūtimi. Laikas parodys.

Tiek naujasis LAK prezidentas, tiek minėti kandidatai atkreipė dėmesį į vis naujas kylančias grėsmes aviacijos sportui dėl neišspręstų aviacijos turto, aerodromų valdymo ir vystymo klausimų. Naujai išrinktas LAK prezidentas M. Sinkevičius patikino, jog LAK veiklai skirs tiek laiko, kiek reikės, prisidės prie pozityvesnio LAK įvaizdžio formavimo, žinomumo didinimo, naujų potencialių grupių pritraukimo į aviacijos sportą, minėjo, jog svarbiu proveržiu galėtų tapti lėšų aviacijos sportui pritraukimas vykdant įvairius projektus.

Patvirtinta LAK taryba ir komisijų sudėtis

Antroje konferencijos dalyje buvo diskutuojama dėl LAK tarybos – didinti narių skaičių ar mažinti. Nutarta nekeisti nusistovėjusios tarybos sudėties, nors į LAK šeimą šiemet priimta nauja sporto federacija – akrobatinio sklandymo, jos atstovui kol kas nelemta būti taryboje. Tarybą formuoja 12 federacijų vadovų ir LAK prezidentas, įrašant ne vardus pavardes, o pareigybes. Bendru sutarimu į tarybą išrinkti: Lietuvos aeroklubo prezidentas, Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos vadovas, Lietuvos aviamodelių skraidymo federacijos vadovas, Lietuvos bendrosios aviacijos sporto federacijos vadovas, Lietuvos oreivių draugijos vadovas, Lietuvos parašiutų sporto federacijos vadovas, Lietuvos sklandymo federacijos vadovas, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacijos vadovas, Lietuvos ultralengvųjų orlaivių pilotų federacijos vadovas, Lietuvos aviakonstruktorių federacijos vadovas, Lietuvos senovinių orlaivių asociacijos vadovas, Lietuvos vaikų sklandymo federacijos vadovas, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos vadovas.

Buvo išrinktos dvi LAK komisijos, tai revizijos komisija – Gintaras Kalinauskas, Rita Eriksonienė, Alma Buitkienė ir etikos komisija – Jūratė Janušauskienė, Algis Jonušas, Vytautas Sviderskis.

Konferencijos nutarimu LAK taryba įgaliota paruošti ir patvirtinti 2018-2022 metų strateginės veiklos kryptis.

Onos Valkauskienės nuotraukos