Lietuvos aeroklubo prezidentės E. Paužuolienės iniciatyva subūrė skirtingų kartų sparnuotas moteris

Iniciatyva suburti moteris aviatores į neformalų klubą „Moterys aviacijoje“ kilo Lietuvos aeroklubo (LAK) Prezdentės Eglės Paužuolienės galvoje. Spalio 10 dieną į portalo „Aviacijos pasaulis” būstinę Vilniuje iš įvairių Lietuvos miestų atvyko 30 moterų, kurioms padangė – sparnuota.

Iniciatorė – pirmoji Lietuvos aeroklubui vadovaujanti moteris

Susitikimo iniciatorė E. Paužuolienė yra pirmoji LAK moteris prezidentė per visą LAK istoriją nuo 1935 metų. Tik šį pavasarį ji pradėjo eiti šias pareigas, moteriai patikėtas LAK vairas. Aktyviai lankiusi vasaros aviacijos sporto renginius, Eglė nerimsta ir ketina šaltąjį metų laiką – rudens pabaigą ir žiemą – išnaudoti naujų idėjų paieškai, LAK veiklos gyvybingumui. Bendravimas tarp aeroklubo narių išlieka svarbus ir prioritetinis.

Moterys aviacijoje, beje, kaip ir vyrai, yra didelė jėga. <...> Dalinamės savo patirtimi, esame stiprios ir taip gyventi yra įdomiau

„Moterys aviacijoje, beje, kaip ir vyrai, yra didelė jėga. Pirmiausiai noriu susipažinti su visomis, išgirsti jūsų istorijas, kaip svajonės virto sparnais, kaip gimė pasitikėjimas ir kokią esate sukaupę patirtį. Aerodromuose moterys nuveikia daug matomų ir nematomų darbų, padeda organizuoti varžybas, apipavidalinti renginius, suteikia jiems estetinį vaizdą, padeda kurta gerą nuotaiką, palaiko vyrus siekiant rezultatų arba pačios jų siekia. Dalinamės savo patirtimi, esame stiprios ir taip gyventi yra įdomiau”, – sakė LAK prezidentė, dėkodama dalyvėms už šios iniciatyvos palaikymą. 

Eglės vyras yra radijo bangomis valdomų modelių daugkartinis pasaulio čempionas Donatas Paužuolis, tad moteris netruko įsisukti ir į Lietuvos aviamodelių sporto federacijos veiklą. Sutikime “Moterys aviacijoje” dalyvavo ir D. Paužuolio mama Bronė – ji yra net dviejų žymių aviamodeliuotojų globėja – sūnaus Donato ir vyro Rimučio Paužuolio, kuris vaikystėje sūnų užkrėtė aviamodeliavimu ir ėliau tapo jo treneriu. Ši istorija puikiai atspindi daugelio aviacinių šeimų įsitraukimą “visa galva” į aviacinių reikalų sūkurį, vienas kito palaikymą, kuris toks svarbus ir kasdieną, ir ruošiantis rimtoms tarptautinėms varžyboms.

Moteris vienija padangių aistra

Šiame pirmajame moterų aviatorių susitikime dalyvavo aviatorės – draugės, motinos ir dukros, seserys. Nors tai įvairių profesijų atstovės, jas visas vienija aistra sparnuotam gyvenimui. O kiekvienos kelias į aviaciją – tikrai išskirtinis, tuo galėjo įsitikinti visos, išklausę viena kitos pasakojimų, kada ir kodėl aviacija tapo aviatorių terminais vadinama liga.

Net penkios parašiutininkės prisiminė apie savo šuolius ir kaip pramoga virto nuolatiniu užsiėmimu, sporto iššūkiais, net darbu. Tai Rasa Skuodienė, Diana Dimskytė, Violeta Nikonovienė, Rasa Žickienė, Kristina Žalytė. Vienų patirtis – tik šimtai šuolių, kitų – tūkstančiai!

Sklandymas – dar vadinamas aviacijos poezija, įtraukė skirtingų kartų moteris, todėl buvo įdomu klausytis istorijų, kaip aviacijos kasdienybė atrodė 1969 metais ir kaip aerodromas moteris pasitiko prieš keletą metų.

Patirtimi dalijosi sklandytoja ir žurnalistė Ona Valkauskienė, sukaupusi didžiulį sklandymo vaizdo archyvą, sklandytoja ir vienos pirmųjų Nepriklausomoje Lietuvoje „Pilotų mokyklos“ bendrasavininkė Alma Buitkienė, sklandytoja, baigusi VGTU A. Gustaičio aviacijos institutą, dirbanti „Pilotų mokykloje“ Greta Adlytė.

Prijaučiančios vyrams sklandytojams, aviacinių renginių organizatorės Ieva Šimoliūnienė ir Lina Ivanauskienė vaikus augina aerodromuose. I. Šimoliūnienė padeda vyrui sklandytojui Algirdui Šimoliūnui įdomiausiuose Lietuvą garsinančiuose projektuose, vienas jų plačiai išgarsintas – „Sklandytuvais nuo jūros iki jūros: Lietuva – Ukraina“.

Aviacijos dešimtmečius mena Rita Jurkštienė, į renginį atvykusi su dukra Lina Ivanauskiene ir sūnaus lakūno žmona Gertrūda Jurkštiene. Rita palaiko vyrą aviakonstruktorių Ramūną, pastačiusį net šešis lėktuvus, kurie nuolat puošia aviacijos švenčių padanges.

L. Ivanauskienė yra pagalbininkė savo vyro aviakonstruktoriaus Benvenuto veikloje, vyras stato aviacijos istoriją menančius senuosius sklandytuvus ir dalyvauja bei organizuoja tarptautines senovinių sklandytuvų sąskrydžius, varžybas.

Orų mergaitės ir daugelio kitų moterų pasimatymai buvo sparnuoti

„Moterys aviacijoje“ susitikimo dalyvės kone kiekviena patvirtino aksiomą aviacijoje, kad šeimos nariai dažnai stipriai įsitraukia į aviacinę veiklą. Arba skraido kartu, šokinėja parašiutais, arba moterys aktyviai palaiko savo antrąsias puses ir mielai dalyvauja aviacinėje veikloje, tada neiškyla barnių dėl skirtingų laisvalaikio ir atostogų praleidimo būdų. Ne viena moteris aerodrome sutiko ir savo gyvenimo meilę, sukūrė aviacines šeimas. Taigi, istorijos apipintos jausmais, pasimatymais...

Lietuvos aeroklubo generalinę sekretorę Viktorija Lieguvienę į aviaciją atvedė labai svarbi aviatoriams meteorologijos specialybė. Taip jos gyvenime atsirado ir televizijos „orų mergaitės“ titulas, ir dalyvavimas karšto oro balionų čempionatuose; besisukdama aviacijoje sutiko ir savo gyvenimo meilę – parasparnio pilotą Dainių Liegų.

Parasparnių piločių skrydžių prisiminimai sukėlė ir juoko, ir žavėjimosi užsispyrusiomis moterimis – vienos skraido be variklių – Violeta Masteikienė, Ramunė Liutova, Dovilė Kurpytė, Greta Noreiko, o kitos – kaip karlsonės, su varikliais – Justina Misevičiūtė, Dovilė Bačiulytė.

Karšto oro baliono pilotė Julija Romanovskaja papasakojo apie nelengvą šio sporto kasdienę rutiną, bet viską atperkančius skrydžius ir sportinį azartą, įdomias užduotis padangėje, skrydžius kalnuose, sukaupta patirtis leidžia siekti vis naujų rezultatų.

J. Bartkaitienė priminė, kad reikia pasiekti, jog Lietuvoje būtų patvirtinta nauja šventė – Aviacijos diena, nes dauguma yra švenčiama profesinių švenčių, o aviatoriai vieningos šventinės dienos neturi.

Palygintos sovietinė ir nepriklausomos Lietuvos aviacijos sistemos

Aviacijos veteranių šį kartą atvyko nedaug, bet jų pasakojimai – patys egzotiškiausi. Violeta Gedminaitė, akrobatinio skraidymo pilotė ir akrobatinio skraidymo varžybų tarptautinės kategorijos teisėja bei ragavusi sklandymo Genovaitė Babachinaitė prisimena „labai senus“ aviacijos laikus ir papasakojo, kaip skyrėsi dvi aviacijos sistemos – sovietinė ir dabartinė, demokratinės šalies.

Jolanta Bartkaitienė nukėlė dalyves į pačią Nepriklausomos Lietuvos aviacijos valstybinės valdymo sistemos pradžią ir kūrybą, kurioje ji dalyvavo ir skyrė tam didžiąją dalį savo profesinio gyvenimo, dirbdama Civilinės aviacijos administracijoje (kuri daug kartų keitė pavadinimą ir neseniai buvo reorganizuota). J. Bartkaitienė priminė, kad reikia pasiekti, jog Lietuvoje būtų patvirtinta nauja šventė – Aviacijos diena, nes dauguma yra švenčiama profesinių švenčių, o aviatoriai vieningos šventinės dienos neturi. Civilinės aviacijos administracijos prieš porą metų teiktas pasiūlymas, kurį suformulavo sudaryta darbo grupė, atsigulė Susisiekimo ministerijos stalčiuose ir nepasiekė LR Seimo.

Tarp aviacijos moterų – poetė ir galerininkė

Gero emocinio užtaiso susitikimui suteikė poetės Monikos Nijolės Zdanienės aktoriškai papasakota jautri asmeninė biografija – prieš kelias dešimtis metų moteris neteko klausos, o aistra aviacijai, pažintis su akrobatinio skraidymo bendruomene tapo jos gyvenimo dalimi rašant eilėraščius. Ji renginyje paskaitė eilių iš savo knygos „Sparnų išbandymas“. Kai kurios eilės jau virto dainomis.

Vilma Jankienė – portalo „Aviacijos pasaulis“ redaktorė prisiminė, kaip 2002 metais gimė popierinis laikraštis, vėliau virtęs žurnalu, apjungė visą aviacijos visuomenę. Iki 2018 metų leistas žurnalas virto internetine svetaine. Informacinės platformos kūrėja ieško partnerių, todėl buvo pasiūlyta moterims prisijungti prie bendros veiklos. „Aviacijos pasaulis“ turi puikų archyvą, išleista 13 knygų, paskutinė iš jų – V. Jankienės straipsnių rinkinys „Kaip aš mokiausi skristi“. Dabar V. Jankienė daug dėmesio skiria savo kitai veiklai – AP galerijai („Aviacijos pasaulio“ galerijai) ir visai neseniai užpatentavo savo „išradimą“ – meno degustaciją bei dalyvėms surengė trumpą meno degustaciją.

Gyvos muzikos intarpus dalyvėms dovanojo saksofonu grojęs Domas.

Nuotraukų autorė – Jurga Urbonaitė