Aviacinė bendruomenė atsisveikina su Jonu Mažintu

2022 metų rugpjūčio 30 dieną nustojo plakusi Jono Mažinto širdis. Aviacinė bendruomenė atsisveikina su ilgais dešimtmečiais aviacijai gyvenimą paskyrusiu profesionalu, ore praleidusiu 10 tūkst. val., kūrusiu Nepriklausomos Lietuvos civilinės aviacijos struktūras, aktyviu visuomenės veikėju, aviacijos mąstytoju.

Jonas Mažintas gimė 1947 m. spalio 10 dieną Raseiniuose. 1966–1968 m. mokėsi Kirovogrado aukštesniojoje aviacijos mokykloje (skrydžių vadovu). 1968–1971 m. dirbo skrydžių vadovu Vilniaus oro uoste, dalyvavo aeroklubo veikloje – sklandė su sklandytuvais, buksyravo sklandytuvus su lėktuvais (400 val.) Kyviškių, vėliau Paluknio aerodromuose. 1971–1972 m. mokėsi Sasovo lakūnų mokykloje ir tapo lėktuvo „An-2“ antruoju pilotu, o netrukus – „An-2“ vadu. 1973 m. tapo „Aerofloto“ grandies vadu ir netrukus eskadrilės vado pavaduotoju, o 1975 m. eskadrilės vadu Vilniuje.

1978–1983 m. mokėsi Vilniaus universitete (pramonės ekonomika). 1988–1990 m. mokėsi Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) civilinės aviacijos akademijoje. 1990 m. J. Mažintas tapo vienu pirmųjų (kartu su Česlovu Balčiūnu ir Vidmantu Vaškiu) LR susisiekimo ministerijoje įsteigto Aviacijos skyriaus darbuotoju. 1991–1992 m. vadovavo Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos departamentui. 1992–1993 m. Susisiekimo ministerijos Transporto politikos ir ekonominių prognozių padalinio vadovas. 1993–1998 m. dirbo Valstybinės civilinės aviacijos inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (vėliau Civilinės aviacijos inspekcijos Civilinės aviacijos direkcijoje) viršininku. 1998 m. buvo Lietuvos aviacijos pramonės įmonių asociacijos prezidentu, 2000–2003 m. Lietuvos civilinės aviacijos lakūnų asociacijos prezidentu. 2002–2003 m. – Susisiekimo ministerijos civilinės aviacijos departamento direktoriaus pavaduotojas, 2003–2006 m. – VĮ „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus patarėjas, 2004–2006 m. Vilniaus aeroklubo (Paluknio aerodrome) valdybos pirmininkas ir klubo viršininkas. 2006-2010 m. – VĮ „Oro navigacija“ skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriaus viršininkas.

Nuo 2010 m. birželio tapo pensininku, netrukus įsiliejo į Lietuvos aeroklubo gyvenimą. 2011 metais tapo 14-tuoju Lietuvos aeroklubo prezidentu, suaktyvino jo veiklą ir buvo išrinktas LAK prezidentu dar vienai kadencijai.

J. Mažintas turėjo polinkį rašyti, eidamas Lietuvos aeroklubo pareigas rašė žurnalui „Aviacijos pasaulis“, turėjo savo apžvalginę skiltį. Yra išleidęs dviejų dalių knygą „Žmogus ir dangus“ (I dalis 2000 metais, 306 psl.; II dalis 2017 metais 380 psl.).

Aviacinė bendruomenė atsisveikina su Jonu Mažintu ir reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems, visiems, pažinojusiems šį aviatorių.

Atsisveikinti su J. Mažintu galima nuo rugpjūčio 31 d. 11.30 val. Raseinių laidojimo namuose „Rimtis“ (Vilniaus g. 67, Raseiniai), laidojimo ceremonija vyks rugsėjo 1 d. 15 val. Kūną priglaus Raseinių kapinės, kur yra palaidoti ir Jono tėveliai.